Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2021

Szufladkujący Słownik Definicji - Roszczeniowość

Obraz
słownikowo: - ulubiony zarzut prawa do bezczynności z tytułu piastowanego stanowiska wobec merytorycznej postawy oddolnie naglącej do działania. a tu mniej emocjonalnie: - ulubiony zarzut prawa (uważanego z tytułu piastowanego stanowiska za przynależne) do działania w tempie niezależnym od okoliczności, wobec postawy oddolnie naglącej do ostatecznego podjęcia wymaganej inicjatywy. albo zupełnie przebebszone: -postawa będąca oddolną, nierzadko rozpaczliwą reakcją w odpowiedzi na uzurpowanie sobie prawa do działania w tempie niezależnym od okoliczności, subiektywnie uznawanego za przynależne z tytułu piastowanego stanowiska lub pozycji zajmowanej w hierarchii.